Cheats 4 results

Enviado por em 2016-05-23 11:08:08

World Password
World 1 SQUEEK
World 2 NOFUSS
World 3 WARMTH
World 4 NEEDLE
World 5 PEBBLE

Enviado por ANMA em 2017-04-06 21:18:49

The following passwords are valid:
(just type password during intro screen + [ENTER])

NOFUSS (Go to world 2)
WARMTH (Go to world 3)
NEEDLE (Go to world 4)
PEBBLE (Go to world 5)

Other passwords:

HELP (Short explanation)
CISABX (activate immortality. It seems as if password is not accepted, but it does work).
OFF (the passwords not visible, was used to keep passwords a secret on meetings and fairs)
ON (hereinafter passwords are visible)

Enviado por ANMA em 2017-11-01 17:23:56

Speciale Toetsenbord-cheats
===========================

Tijdens het spelen (om teleport-deel te laten verschijnen):
-----------------------------------------------------------

 • Druk tegelijk op CTRL + SHIFT + CAPS + GRAPH.
 • Belangrijk: bovenstaande toetsen moeten PRECIES tegelijk ingedrukt worden!
 • Het kan zijn dat meerdere keren proberen nodig is.
 • Doe dit tijdens het spelen (niet in de pauze-stand).
 • Als het goed ging, dan is er een 'ping' geluid hoorbaar.
 • Het telepoort-deel verschijnt nu op de plek waar het normaal zou verschijnen als alle blauwe stippen/snoepjes verzameld zijn.

Tijdens het spelen (om alle items en wapens te verkrijgen):
-----------------------------------------------------------

 • Druk tegelijk op ESC + TAB + BACKSPACE + ENTER + F4.
 • Belangrijk: bovenstaande toetsen moeten PRECIES tegelijk ingedrukt worden!
 • Het kan zijn dat meerdere keren proberen nodig is.
 • Doe dit tijdens het spelen (niet in de pauze-stand)
 • Omdat F4 ook voor muziek aan/uit wordt gebruikt, stopt of start mogelijk de muziek.
 • Als dit goed ging, dan verschijnen alle items en wapens onderin, zoals: schoenen, boemerang, katapult, 80 kersen, 80 bommen, alle sleutels, max vitaliteit, water.

Enviado por ANMA em 2017-11-01 17:33:10

Special keyboard cheats:
========================

While playing (to let appear the teleport piece):
-------------------------------------------------

 • Press CTRL + SHIFT + CAPS + GRAPH together.
 • Important: push above keys down EXACTLY at the same time!
 • You may need to try multiple times to get it right.
 • Do this while playing (NOT while in pause mode).
 • If this went well, you will hear a 'ping' sound.
 • The piece of the teleport will appear on the spot where it normally appears after you have collected all blue dots.

While playing (to get all items and weapons):
---------------------------------------------

 • Press ESC + TAB + BACKSPACE + ENTER + F4 together.
 • Important: push above keys down EXACTLY at the same time!
 • You may need to try multiple times to get it right.
 • Do this while playing (NOT while in pause mode).
 • Because [F4] is also used to turn on/off music, music may stop or start again.
 • If this went well, all possible items and weapons appear at the bottom, like: shoes, boomerang, catapult, 80 cherries, 80 bombs, all keys, max vit, water.

Maps 7 results

Descrição: Enviado por:
Dutch manual for the maps ANMA
English manual for the maps ANMA
Map of World 1 ANMA
Map of World 2 ANMA
Map of World 3 ANMA
Map of World 4 ANMA
Map of World 5 ANMA

Emulator Cheats 1 result

Important for BlueMSX cheats! The downloaded .mcf files have to be in the Tools/Cheats/msx subdirectory of blueMSX.
Descrição: Enviado por:
!cheats for blueMSX :nosh
!(c) 2008 Benoît Delvaux
!enable most of the cheats after loading of a world
0,38641,1,0,key (1-10)
0,38643,5,0,water
0,38647,1,0,catapult
0,38649,153,0,cherry
0,38651,1,0,lighter
0,38653,153,0,bombs
0,38655,1,0,boomerang
0,38657,1,0,super shoes
0,38659,8,0,super shoes
0,38661,1,0,frozen enemies
0,38663,8,0,frozen enemies
0,62378,1,0,world (1-5)
0,62379,1,0,invulnerable
Benoît Delvaux

Manuals 1 result

Descrição: Enviado por:

Manual [NL] ANMA

Walkthroughs 0 results

IPS Patches 0 results

Peeks & Pokes 0 results

Online Password Generators 0 results